Persoonsgegevens die wij verwerken
B&B Erve Veldboer verwerkt alleen persoonsgegevens, die u zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van de boeking. Het betreft:

– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– bankrekeningnummer
– e mailadres
– overige gegevens strikt noodzakelijk voor de dienstverlening

Waarom hebben we deze gegevens nodig?
B&B Erve Veldboer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U te informeren over onze diensten
  • U te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is voor de met u overeen te komen dienstverlening
  • Een correcte afhandeling van de reservering en betaling
  • Het kunnen voldoen aan onze wettelijke plichten, bijvoorbeeld  voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij de ouders of voogd hiervoor toestemming verleent. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 of ouder is. Wij adviseren ouder of voogd daarom actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Hiermee wordt voorkomen dat gegevens over kinderen wordt verzameld door derden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u meent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@erveveldboer.nl.  De verstrekte informatie zal dan direct door ons worden verwijderd.

Hoe lang worden gegevens bewaard
B&B Erve Veldboer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de hierboven toegelichte doelen.

Delen met anderen
B&B Erve Veldboer deelt uw verstrekte persoonsgegevens niet met derden en gebruikt deze uitsluitend voor de uitvoering van de met u overeengekomen diensten en om te voldoen aan onze wettelijke plichten. Bedrijven, die in opdracht van ons niet herleidbare persoonsgegevens verwerken voor helder omschreven bedrijfsdoeleinden, sluiten vooraf een privacyovereenkomst met ons. Deze overeenkomst houdt rekening met de 6 grondslagen in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). B&B Erve Veldboer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het geanonimiseerd en correct gebruik van de door u aan ons verstrekte gegevens.

Het gebruik van cookies
B&B Erve Veldboer gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@erveveldboer.nl. . Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto a.u.b. zwart. Dit is ter bescherming van uw eigen privacy. B&B Erve Veldboer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij verdere  vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via:
Bedrijfsadres: Ootmarsumsedijk 18, 7577 PM Oldenzaal
Website: www.erveveldboer.nl
E-mail: info@erveveldboer.nl
Telefoon: 0657280173

Beveiliging
B&B Erve Veldboer neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en voert actief beleid om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn met als gevolg (mogelijk) ongepast gebruik, neem dan a.u.b. direct contact met ons op via info@erveveldboer.nl.